Computer Operator Practical Test-4

                               


 
                    Digital Nepal69

Computer Operator

Practical Set-4

 

ATTEMPT ALL THE QUESTIONS

1. 1. You have a sample document provided. Type the Nepali Document as Provided [10]

क्रिसमस इर्साईको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो । इर्साई समुदायको मानिस यस पर्वलाई धेरै धूमधाम र उल्लासको साथ मनाउछन् । यो पर्व हरेक वर्ष २५ डिसेम्बरको मनाउने गरिन्छ । यही दिन प्रभु इसा मसीह जीसस क्राइस्टको जन्म भएको थियो ।

जीसस क्राइस्ट एक महान व्यक्ति थिए र उनीले समाजलाई माया र मानवियताको शिक्षा दिए । उनले दुनियाको मानिसहरुलाई प्रेम र भाईचाराको साथ रहनलाई सन्देश दिएका थिए । यिनलाई इश्वरको एक्लो प्यारो पुत्र मान्ने गरिन्छ । त्यस समयको शासकहरुको जीससको सन्देश मन परेको थिएन उनीहरुले जीससको सूलीमा झुण्डाएर मारेका थिए । यस्तो मान्यता छ कि जीसस पुनः बाँची उठेका थिए ।

क्रिसमसको दिन इर्साई मानिस आफनो घरलाई मज्जाले सजाउँछन् । क्रिसमसको तयारीहरु पहिलेदेखि नै हुन थाल्छ । लगभग एक हप्ता सम्म छुट्टी रहन्छन् । बजारहरुको रौनक बढछ । घर र बजार रंगीन रोशनीहरुले जगमगाइ उठछन् ।

चर्चमा विशेष प्रार्थनाहरु हुन्छ । मानिस आफनो नातेदारहरु एवं मित्रहरु सँग मिल्नेउनको घर जान्छन् । सबै एक अर्कोको उपहार दिन्छन् । यस दिन आंगनमा क्रिसमस ट्री लगाउने गरिन्छ । इसलाई विशेष सजाउने गरिन्छ । यस पर्व मा केकलाई विशेष महत्व छ । मीठो, मनमोहन केक काटेर खिलानेको परम्परा धेरै पुरानो है । मानिस एक अर्कोको केक खिलाकर पर्व की बधाई दिन्छन् । सांताक्लाजको भेष लगाएर व्यक्ति बच्चाहरुको टफी उपहार आदि बाँटछन् ।यस्तो भनिने गरिन्छ कि सांताक्लाज र्स्वर्ग बाट आउछ र मानिसहरुको मनचाही चिजहरु उपहारको रुपमा दिएर जान्छ ।

 

2.      2. You have a sample document provided. Type the English Document as Provided.            [5]

The computer is an essential part of our life. It is the vital element and part of all field of life including education, health, economy, industry, media etc. In fact, our progress today is entirely dependent on technology, computers powered with Internet. Computers are used in offices, banks, hospitals, railway stations, educational institutions etc. It has got highest efficiency in work. It has reduced manual work which lacked quality too. Computer has made our works more effective. In all walks of life we use computer to make our works easier and effective. The internet is the heart of today’s technology. It is the base of current modern world. It provides the instant connectivity that is extremely critical in our personal and professional lives.  The following essay discusses the importance and uses of internet in our world.

On the whole, computer is an asset to students which help them to do their homework, to make notes, slides, assignments, presentations, thesis work, research work, investigating material regarding their studies. It provide flexible and easy access to infinite resources of learning. Data storage in an organized way help students a lot to sort out topics of their studies.

3.    3.Make a list of 5 Parents and use mail merge to send notice to all of the invitation card should be as follows:                                                                                             [10]


4.      4. Perform following calculation in Ms-excel.                                                                            [10]

Place

Target

Production

Achievement

Grade

Mahottari

4500

5000

120%

Dhanusa

6000

5200

95%

Parsa

13000

12000

105%

Sarlahi

19000

10500

125%

Criteria:-

a.     1 Calculate Grade. A+ for more than 100% achievement; A for 100% achievement and B for below 100% achievement.  

b.      2.Create a bar chart to show the target and production of three places under observation.

 

5. Create the following table and calculate the current age of candidate in Ms Access.                                                                                                                                      [4]

CN(Citizenship Number)     Name   Gender   DOB   Address

           

6.  Prepare 3 slides presentation using introduction of Digital Nepal69 and apply the slide transition and Background.                                                                                                       [3]

 

7.      7. Create the following Task writing HTML code.                                                                      [3]

Name

Administration

  ()  Male

-_Female

Address

-Best of Luck-

 

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

ADS 1

ADS 2